DOPRAVA ZDARMA NAD 65EUR

Postup pri vrátení tovaru

Pri vrátení tovaru pamätaj na toto:

  • Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom si ju prevzal pri dodaní. Ak si k tovaru obdržal darček a za tovar požaduješ späť peniaze, pribaľ do zásielky aj darček. Peniaze nebudú vrátené pokiaľ zásielka nebude kompletná. K tovaru prilož doklad o kúpe. 
  • Vždy použi plastovú obálku, baliaci papier, či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. 
  • Neposielaj tovar na dobierku, odporúčame Ti tovar poistiť. Pamätaj, že tovar poslaný na dobierku nepreberieme. 
  • Peniaze Ti budú vrátené na bankový účet (mysli na to, že ho treba uviesť vo formulári pre vrátenie) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. 
  • Tovar pošli poštou na adresu: UPOZORNENIE - prosím, dôkladne si skontroluj názov firmy na Tvojej faktúre, či posielaš tovar späť do správnej firmy. Ušetríš si čas i peniaze. My sme HUGOSHOP.sk. Vzhľadom na to, že viacerí sa už pomýlili dávame to do pozornosti vopred.

AMR Shop s.r.o.Svinná 573, 913 24 Svinná. Na balík uveď: telefónne číslo +421918600083 a email: info@hugoshop.sk.

Prípadné otázky rieš telefonicky 0918 600 083 alebo emailom info@hugoshop.sk. (PO-PIA od 9.00-17.00 hod.). Sme tu pre Teba, radi Ti poradíme! 

   Odstúpenie_od_zmluvy